Børnepsykologiske undersøgelser

Vi har begge stor erfaring i at foretage psykologiske undersøgelser af børn og unge. Vi kan undersøge for autisme, ADHD, angst samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Desuden kan vi afdække barnets generelle kognitive funktionsniveau (IQ). Vi lægger vægt på at formidle vores konklusioner og anbefalinger i et sprog, som alle kan forstå. I de tilfælde hvor der er behov for andre eksperter, kan vi i vidt omfang sørge for at de inddrages i undersøgelsen hos os, så I ikke skal ud og lede efter dem.

En børnepsykologisk undersøgelse hos os tager udgangspunkt i, at barnets udvikling sker i samspillet mellem barnet og de vigtige voksne, der omgiver det. Derfor kan psykologisk testning aldrig stå alene, og vi inddrager altid de vigtige voksne i undersøgelsen på den ene eller anden måde.