Skip to main content

Børnepsykologiske undersøgelser og supervision

Vi har begge stor erfaring i at foretage psykologiske undersøgelser af børn og unge. Vi kan undersøge for autisme, ADHD, angst samt specifikke indlæringsvanskeligheder. Desuden kan vi afdække barnets generelle kognitive funktionsniveau (IQ). Vi lægger vægt på at formidle vores konklusioner og anbefalinger i et sprog, som alle kan forstå. I de tilfælde hvor der er behov for andre eksperter, kan vi i vidt omfang sørge for at de inddrages i undersøgelsen hos os, så I ikke skal ud og lede efter dem.

En børnepsykologisk undersøgelse hos os tager udgangspunkt i, at barnets udvikling sker i samspillet mellem barnet og de vigtige voksne, der omgiver det. Derfor kan psykologisk testning aldrig stå alene, og vi inddrager altid de vigtige voksne i undersøgelsen på den ene eller anden måde.

Arbejdet med børn kræver mange ressourcer hos psykologer, pædagoger og lærere. Hele tiden flere børn til færre voksne, forældre og politikere, der stiller stadig flere krav, og så er der sjældent tid nok. Fagfolk, der arbejder med børn har brug for supervision, rådgivning og vejledning.

Vi tilbyder:

Vi tilbyder supervisionsforløb til psykologer og sagsbehandlere, der arbejder indenfor børneområdet. Vi kan supervisere i såvel psykologisk testning, terapeutisk tilgang og intervention, familieterapi og betydningen af personlig stil og alliance.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer og priser.