Kurser og foredrag

Om hvordan man som forælder bliver pilot for sit barn

Mange forældre er i dag usikre på deres ret til at bestemme over deres barn.

Jeg mener, at én af årsagerne skal findes i, at vi har utrolig få timer med vores barn i hverdagen. Vi vil gerne have, den tid skal være præget af kvalitet – men hvad er kvalitet? Er det madlavning, rengøring og oprydning? Er det at lave noget hver især? Er det at lege med sit barn? Er det, at alt praktisk er gjort, inden barnet kommer hjem? Er det at være glade hele tiden og ingen konflikter have?

Den voksne og barnet er ikke jævnbyrdige, men de skal være ligeværdige. Den voksne har en erfaring og et overblik, der giver dem det fulde ansvar for at styre og navigere. Men barnet er et menneske og lige så meget værd som en voksen.

Som forældre kan man nemt blive usikker på retten til at bestemme over sine børn. Men børn har brug for, at forældrene tager styringen. Den voksne har erfaring og overblik og det fulde ansvar for at styre og navigere i familien.

Men hvordan gør man? Og hvad kan der ske, hvis man ikke gør det?

Om hvordan man som forælder får styr på sit barns digitale verden

Jeg fortæller meget praksisnært om barnets hjerne og betydningen af de eksekutive funktioner og arbejdshukommelsen for et barn – både med og uden en diagnose.

Du vil blive klædt på til bedre at forstå barnet, og få konkrete ”redskaber” du kan tage i brug allerede dagen efter.

Det kræver tid og tillid at lære sine børn at navigere i den digitale verden. Jeg vil under foredraget især komme omkring, hvad skærme gør ved barnets trivsel og udvikling og, hvad det kan betyde for barnet med den manglende tid til nærvær og samvær med de voksne mennesker der er omkring barnet. Jeg belyser brugen af sociale medier, computerspil og alt, hvad børn i øvrigt kan finde på internettet af både gode og dårlige ting.

En workshop om børn, overbelastning, ængstlighed og stress

En overbelastet stressramt barne-hjerne kan ikke lære noget, ikke overskue hverdagen, kommer ofte i konflikter eller vælger helt at undlade at komme i skole.

I denne workshop deler børnepsykolog Charlotte Bjerregaard og Fysioterapeut Pernille Thomsen ud af deres mangeårige erfaring i arbejdet med stress-ramte børn og deres familier og giver håndgribelige råd og vejledning til at lette en presset dagligdag.

Pernille sætter fokus på neurofysiologien bag overbelastning, ængstlighed og stress samt hvorledes det påvirker de områder i hjernen, der sørger for følelsesmæssig regulering og eksekutive funktioner.

Charlotte giver råd og vejledning til hvorledes den overbelastede barne-hjerne kan aflastes således, at forudsætninger for læring og trivsel understøttes

Workshoppen vil indledningsvis tage afsæt i det neurofysiologiske og neuropsykologiske fundament. Efterfølgende vil der åbnes op for tiltag i praksis og hvorledes vi identificerer overbelastning hos børnene. Fokus vil være på den praksis workshoppens deltagere arbejder i.

“Søhestemad – børn, stress og overbelastning” og www.søhestemad.dk
Læs gerne bogen; “Du skal huske at fodre din søhest”

Varighed: 7 timer inkl. frokostpause
Målgruppe: Skoler og daginstitutioner

Bliv certificeret børne-stressvejleder

Flere og flere børn og unge udviser tegn på overbelastning af nervesystemet. Det kan komme til udtryk både fysisk og psykisk og kan opleves både i skolen og i hjemmet.

Med denne digitale certificeringsuddannelse kan du som fagprofessionel få praksisnære kompetencer til at skabe en hurtig og effektiv helhedsindsats for børn og unge, der udviser stresssymptomer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med seminarer.dk

Hvad kan du som certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder?

Når du har taget uddannelsen som bio-psyko-social børne-stressvejleder, vil du være i stand til at:

 • Spotte børn og unge, som reagerer med stresssymptomer.
 • Tale med forældre og kollegaer om, hvordan man kan forstå disse symptomer.
 • Forklare børn og unge om symptomerne og løsningerne på disse på en letforståelig måde.
 • Afprøve forskellige tiltag for at se, om de har en gavnlig effekt på barnet/den unge.
 • Afhjælpe noget af den stress, som barnet/den unge oplever, og tale med barnet/den unge på en anderledes og bedre måde.

Målgruppe og adgangskrav

Målgruppe: Lærere og pædagoger på almen- eller specialområdet, ergoterapeuter, fysioterapeuter, AKT- og inklusionseksperter, sundhedsplejersker og sygeplejersker.

NB! Uddannelsen er til fagprofessionelle med en professionsbachelor eller anden videregående uddannelse, samt erfaring med at arbejde med børn og unge i alderen 6 til 16 år.

Omfang: Uddannelsen tager ca. 70 timer at gennemføre og omfatter 4 moduler, som varer ca. 1.5 timer* hver (* Varigheden er afhængig af den enkeltes læringstempo og repetitionsbehov).

Pris: 7.995 kr. ekskl. moms (9.993,75 kr. inkl. moms)

Følgende er inkluderet i prisen:

 • Ca. 70 timers uddannelse
 • Adgang til 4 digitale moduler
 • Pensum, som blandt andet indeholder 2 hele bøger
 • Søhestemad-opskriftshæftet
 • Konkrete redskaber til print
 • Mulighed for chat med andre kursister
 • Fysisk supervision med underviserne
 • Certificering som bio-psyko-social børne-stressvejleder

Uddannelsens indhold

videooplæg og interviews med underviserne, praksiseksempler, tekst og billeder, konkrete redskaber til print, muligheden for at skrive dine egne refleksioner undervejs, øvelser, 8 obligatoriske tests (2 i hvert modul), mulighed for chat med andre kursister undervejs og obligatorisk og supplerende pensum
Du får adgang til obligatorisk pensum, som blandt andet indeholder bøgerne:

Thomsen, P. (2020). Børn, stress og søhestemad. Seminarer.dk. (e-bog)
Thomsen, P., & Bjerregaard, C. (2017). Du skal huske at fodre din søhest: – En håndbog til stressramte børn og deres forældre. People’sPress. (tilsendes fysisk)