Charlotte Bjerregaard

Hvem er jeg?

Mit gennemgående fokus har altid været, hvordan vi som voksne bedst beskytter og støtter børns udvikling.

Jeg vidste allerede meget tidligt, at jeg ville være psykolog for at finde ud af det og meget andet.

Inden jeg nåede til psykologistudiet, havde jeg behov for at komme ud og opleve en anden verden end den, jeg kom fra og at få indblik i andre kulturer og andre mennesker. Jeg arbejdede og rejste blandt andet i Indien og valgte derefter at læse psykologi i London. Jeg tog min bachelorgrad i London og fik her en lidt anderledes og mere naturvidenskabelig introduktion til psykologien, end man fik i Danmark. Men jeg fik ikke svaret på hverken stemmer eller hallucinationer. Jeg har taget min kandidatgrad på Københavns Universitet i 2000 og har siden arbejdet med børn og familier. Først 6 år i PPR og siden 2006 sammen med Ulla i Familiepsykologisk Praksis. I 2003 blev jeg autoriseret af socialministeriet, og siden har jeg taget flere efteruddannelser indenfor børne- og familieområdet. Jeg har blandt andet efteruddannet mig i systemisk og narrativ familieterapi på DISPUK, systemisk arbejde med familier og børn under Dr. Eia Asen på Marlborough Family Service (nu en del af Anna Freud Center) og deltaget i flere kurser og workhops med Dr. Peter Fonagy, Dr. Eia Asen, Haim Omer m.fl. Herudover har jeg siden 2007 været børnesagkyndig ved de nordsjællandske retter, hvor jeg har arbejdet med særlig konfliktfulde skilsmisser, og hvordan man bedst tager vare på børnene. Jeg er desuden udnævnt som børnesagkyndig dommer og medlem af Dansk Psykolognævn samt godkendt specialist i klinisk børnepsykologi. Jeg har også arbejdet med uledsagede flygtningebørn og har stor empati for deres helt særlige situation.

I mit privatliv er jeg gift med den mand, jeg mødte i Indien, og sammen har vi to dejlige brune drenge.

“Vi sidder ikke inde med svarene på alverdens problemer, men vi har gennem vores uddannelser og erfaringer udviklet mange effektive værktøjer til at hjælpe mennesker videre, når de oplever, at livet er svært.”