Få styr på dit barns digitale verden

Om hvordan man som forælder får styr på sit barns digitale verden

Jeg fortæller meget praksisnært om barnets hjerne og betydningen af de eksekutive funktioner og arbejdshukommelsen for et barn – både med og uden en diagnose.

Du vil blive klædt på til bedre at forstå barnet, og få konkrete ”redskaber” du kan tage i brug allerede dagen efter.

Det kræver tid og tillid at lære sine børn at navigere i den digitale verden. Jeg vil under foredraget især komme omkring, hvad skærme gør ved barnets trivsel og udvikling og, hvad det kan betyde for barnet med den manglende tid til nærvær og samvær med de voksne mennesker der er omkring barnet. Jeg belyser brugen af sociale medier, computerspil og alt, hvad børn i øvrigt kan finde på internettet af både gode og dårlige ting.