Ida Niobe Rohde

Hvem er jeg?

Kort om mig som psykolog

Jeg har stor erfaring med arbejdet med børn, unge og familier. Jeg arbejder ud fra en systemisk
forståelsesramme, hvor jeg ser barnets relationer som vigtige medspillere for bedring og udvikling. Jeg arbejder samtidig mentaliseringsbaseret, hvilket betyder, at jeg har fokus på at møde børn og forældre, der hvor de er. I den mentaliseringsbaserede tankegang ligger også, at adfærd og symptomer kan forstås som en kommunikation, der måske ikke altid er helt tydelig, men som har et formål. I mentaliseringsbaseret terapi styrkes mentaliseringsevnen, der blandt andet er vigtig for udvikling af identitet, selvfølelse, evnen til at indgå i sociale relationer og affektregulering (at kunne regulere sine følelser, f.eks. når man er meget vred, bange, trist eller meget glad).

Jeg holder af at videreuddanne mig og har taget flere forskellige videreuddannelse som jeg hver især anvender i min praksis. Ud fra problematikken, vurderer jeg i samspil med jer forældre, hvad der kunne være en hensigtsmæssig fremgangsmåde og denne evalueres løbende. Først og fremmest har jeg dog fokus på at skabe en god relation til mine klienter, da det er forudsætningen for effekt af terapi.

Privat bor jeg med min mand og vores to børn på 2 år og 5 år.

Uddannelse

· Psykolog, færdiguddannet 2015 fra Københavns Universitet, autoriseret 2017

· Godkendt specialist i psykoterapi til børn og unge, 2023

· 2-årig videreuddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi

· Videreuddannelse i EMDR (traumefokuseret metode, også anvendelig til bl.a. angst- og
selvværdsproblematikker).

· Videreuddannelse i Theraplay (legeterapeutisk metode)