Skip to main content

Institutioner og Skoler

Arbejdet med børn kræver mange ressourcer hos pædagoger og lærere. Hele tiden flere børn til færre voksne, forældre og politikere, der stiller stadig flere krav, og så er der sjældent tid nok. Pædagoger og lærere kan have brug for supervision, rådgivning og vejledning af en psykolog. Vi har gode erfaringer med at lave kurser og supervisionsforløb for pædagoger i børnehaver og på døgninstitutioner, og kurser for lærere på folkeskoler og privatskoler.

Vi tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning omkring bekymringsbørn
  • Hjælp til hvordan og hvornår man laver en underretning
  • Kurser i den svære samtale
  • Træning i, hvordan man iagttager et barn
  • Kurser i børn med særlige behov (ADHD, autisme, OCD, Asperger Syndrom, tilknytningsforstyrrelse og socio-emotionelle vanskeligheder)
  • Kurser i det normale barns udvikling, og hvad der skal til for at skabe trivsel
  • Pædagogiske værktøjer i forhold til undervisning
  • Personale-supervision
  • Oplæring i kollegial supervision
  • Kurser i den nye forældrerolle

I er meget velkomne til at kontakte os for yderligere informationer og priser