Marie Eliassen

Hvem er jeg?

Jeg hedder Marie Eliassen og jeg har trådt mine barnesko på Amager, hvor jeg er født og opvokset.

Så langt tilbage jeg kan huske har jeg undret mig over hvorfor vi tænker, handler og udvikler os som vi gør. Denne undren er blevet en interesse, nysgerrighed og et engagement i mennesker og familier og hvordan vi møder og håndterer livets uundgåelige bump på vejen.

Privat er jeg gift og vi har to voksne piger på 20 og 17 år.

Min tilgang er:

”Vi starter der, hvor du er”.

For mig er tillid, tryghed og humør en stor del af min måde at arbejde på. Der skal være plads til at træde ved siden af og ind i mellem også grine lidt af os selv, ligesom der skal være plads til i et tillidsfuldt rum med en afslappet og uformel atmosfære, at kigge på dét, der er svært.

Min drivkraft er at hjælpe dig med at finde nye perspektiver, på dét som du oplever vanskeligt og sammen med dig finde nye handlemuligheder til, at du kan mestre det.

Min erfaring er, at i familier, hvor alle har følelser, ønsker og behov de gerne vil have dækket, kan der nemt opstå gnidninger og konflikter. Konflikter er ikke i sig selv ufrugtbare. Det er måden, hvorpå konflikterne bliver håndteret, der har betydning for stemningen i familien og de vilkår, hvorunder børnene vokser op.

Problemer i en familie viser sig ofte som mistrivsel hos en eller flere i familien. Når jeg møder familier, har familien ofte haft det svært gennem længere tid. I mange tilfælde kan familiens medlemmer på den ene side være enige med hinanden i, at de har det svært, mens de på den anden side kan have meget forskellige oplevelser af, hvad der er svært og hvem der har brug for hjælp.

Min tilgang er, er at vi sætter samspillet i familien i fokus og jeg ønsker at bidrage til, at du eller I – hver især – får fortalt, hvad der fylder, og hvad I er påvirket af, så du eller I kan blive klogere på dig selv og hinanden og fremadrettet håndtere konflikterne på en mere hensigtsmæssig måde.

I familier, hvor der er et barn med særlige udfordringer, fx autismespektrum forstyrrelse, angst, ADHD, sygdom mm., bliver familien sat på en ekstra prøve. I denne sammenhæng har jeg en bred erfaring, hvor jeg også har et særligt fokus på parforholdet, søskende, familielivet generelt eller det at få hverdagen til at hænge sammen.

Min faglige baggrund

Jeg blev uddannet cand.psych. i 2005 fra Københavns Universitet. I 2009 blev jeg autoriseret (cand.psych. aut.). I 2016 blev jeg af Dansk Psykolog Forening godkendt som specialist i Børnepsykologi og klinisk psykologi.

Jeg har siden 2022 været børnesagkyndig i ungdomskriminalitetsnævnet, hvor jeg arbejder med at forebygge og bidrage til at ændre den unges kriminelle løbebane.

Jeg har efteruddannelse i mentaliserings baseret teori og metode, i systemiske-narrative teori- og metode, samt kognitiv teori- og metode. Jeg vurderer indledningsvist og undervejs, hvad der den bedst tænkelige metode og hvad der giver bedst mening i forhold til de udfordringer og problemstillinger du kommer med.

Min efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familieterapi er under Anna Freud Center, ved Dr. Peter Fonagy, Dr. Eia Asen m.fl., hvor jeg også har deltaget i flere kurser og workhops. Jeg har en efteruddannelse i forhold til konfliktfulde skilsmisser ved Justine van Lawick.

Ansættelser:

2005-2007: Egelundshuset; behandlingsinstitution for tidligt skadet børn.

2007-2011: PPR Psykolog Rødovre Kommune.

2011-2013: Børne-og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup; udredning af børn og unge for ADHD, angst og autisme.

2013-2019: PsykologHuset; Tilbud for børn, unge og familier i Københavns kommune Socialforvaltningen, med sociosociale problemer.

2019: Deltid selvstændig psykolog; Familieterapi, samtaleterapi.

2019-2023: Børnehus Hovedstaden; Tilbud til børn, og unge der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller mistanke herom.

2023: Selvstændig psykolog i Familiepsykologisk Praksis. Familieterapi og terapi for børn, unge og familier