Marija Tomicic

Hvem er jeg?

Jeg hedder Marija Tomicic og stammer fra Kroatien

Trods det eksotiske navn er jeg født i Danmark, hvor jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og medlem af Dansk Psykologforening. Herudover har jeg en master i Ledelses- og Orgenisationspsykologi.

Jeg har lige siden min uddannelse brændt for at hjælpe børn, unge og mennesker i krise. Dette har betydet at jeg også har videreuddannet mig indenfor traume- og krisepsykologien både i forhold til børn og voksne.

Min tilgang og metode vælges ud fra en vurdering af, hvad der vil være mest effektivt for den enkelte. Jeg er dog funderet i en Neuro-sekventiel tilgang, hvor jeg ser på helheden i forhold til krop, følelser og tanker. For forløb med børn kan valg af tilgang afhænge af barnets udfordringer og udviklingstrin. Derfor ligges der en plan sammen med jer forældre.

Jeg tilbyder forløb indenfor:

Børn og Unge:

  • Undersøgelse og terapi af børn og unge
  • Forløb i forhold til følelsesmæssige problemstillinger, f.eks. pres i skolen både fagligt og socialt, eksamensangst og vredeshåndtering
  • Forløb med unge studerende f.eks. skoletræthed og selvtillid
  • Forældrevejledning
  • Familieterapi
  • Kriseinterventioner i forhold til børn og unge
  • Oplæg til forældre om at styrke børns selvtillid

Krisehåndtering:

Kriser opstår pludseligt og kan ikke undgås. Står du og har brug for hjælp til at håndtere et tab som eksempelvis en fyring, skilsmisse, sygdom eller dødsfald kan du få hjælp til at håndtere krisesymptomer som eksempelvis koncentrationsbesvær, uro, søvnmangel og de svære følelser.

Vold i nære relationer:

Både fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, sætter spor for både voksne og børn. At få hjælp til at bearbejde traumerne og at forstå dynamikkerne kan bidrage til helingsprocesserne og dermed hjælpe til mere kropslig ro, følelsesmæssig ro og skabe bedre relationer.

Konflikthåndtering

Lad os sammen finde ind til kernen i uenighed og få overblik over handlemuligheder, hvilet er de første skridt henimod genopbygning af tillid. Det kunne eksempelvis være konflikt mellem forældre og voksne børn.

Supervision

Jeg er uddannet supervisor fra Inpraxis og har en master i ledelse fra Ålborg Universitet. Med udgangspunkt i systemisk og narrativ tilgang tilbydes supervision individuelt eller i gruppe.

“Jeg ser på helheden i forhold til krop, følelser og tanker.”