Skip to main content

Om os

Vi er autoriserede psykologer, uddannet fra Københavns Universitet, og medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Vi har begge været ansat i Københavns Kommune siden 2000 og har siden 2006 drevet Familiepsykologisk Praksis sammen.

Vi lægger stor vægt på hele tiden at efteruddanne os inden for børne- og familieområdet, og deltager derfor i mange kurser.

Erfaring

Vi arbejder med

  • at foretage børnepsykologiske undersøgelser og rådgive børn, familier, lærere og pædagoger
  • rådgivning og vejledning til voksne i barnets liv for at forbedre barnets og familiens trivsel
  • terapeutiske samtaler med børn og unge
  • forældrerådgivning
  • familieterapi
  • kortere samtaleforløb med gymnasieelever
  • familier med børn der er anbragt udenfor hjemmet
  • supervision af pædagoger og sagsbehandlere
  • arbejde med barnets netværk i tæt samarbejde med socialforvaltningen
  • Vi er begge tilknyttet Retten i Helsingør som børnesagkyndige. Det har givet os stor erfaring med vanskelige skilsmissesager, hvor der er store konflikter mellem forældrene.

Metode

Vi arbejder ud fra, at menneskers handlinger og meninger i og om livet altid skal forstås i en sammenhæng, og at udvikling sker i samspil med andre. Det gælder både for voksne og børn. Vi sidder ikke inde med svarene på alverdens problemer, men vi har gennem vores uddannelser og erfaringer udviklet mange effektive værktøjer til at hjælpe mennesker videre, når de oplever, at livet er svært. Vi mener, at udvikling kan foregå ad mange forskellige veje, og der derfor ikke er en "rigtig" vej.

Når børn har det svært, har voksne en tendens til at være meget alvorlige sammen med dem. Derfor er uhøjtidelighed, latter og humor også noget af det, vi lægger vægt på. Børn, der kommer hos os, skal opleve det er rart, og skal helst grine bare én gang, mens de er her.

Vi arbejder handlingsorienteret og resultatorienteret. Det betyder, at vi hjælper dig til at finde frem til, hvilke forandringer du ønsker, og hvilke handlemuligheder du har, men det er kun dig selv, der kan skabe forandringen. Du skal opleve, at der sker positive forandringer indenfor fem samtaler.