Liselotte Kulpa


Jeg er cand. mag. i audiologopædi og dansk som fremmed-andetsprog. Læse-skrivevanskeligheder, først og fremmest dysleksi/ordblindhed, har været omdrejningspunktet for hele mit arbejdsliv.


Cand.mag i audiologopædi og dansk som fremmed-andetsprog:

I 1993 blev jeg ansat på Kommunikationscentret i Hillerød, og her fik jeg 13 års erfaring i at udrede unges og voksnes læse-skrivevanskeligheder og undervise dem på en måde, så de udviklede deres læsning og skrivning så meget som overhovedet muligt – samt blev gode til at bruge it-hjælpemidler.

I 2006 var vi to kolleger, der dannede ’Nyt Mod – på at læse og skrive’, hvor det først og fremmest er børn med læse-stavevanskeligheder, der udredes og undervises.

Jeg holder stadig fast i, at læse-stavevanskeligheder bør udredes udførligt, og at ordblinde børn har behov for kompetent ordblindeundervisning for at komme i læse-stave-trivsel.

Jeg går ikke af vejen for vanskelige og sammensatte problemstillinger.

Jeg samarbejder med flere internationale skoler i Københavnsområdet, hvor jeg udreder for ordblindhed på engelsk og giver rådgivning og vejledning.

Jeg oplærer undervisere, typisk audiologopæder, i at udrede og undervise ordblinde børn.

Ekspertise inden for dysleksi, individuelt tilpasset undervisning, indlevelse i barnets situation samt humor er nogle af de ingredienser i undervisningen, som gør forskellen.