Pilot for dit barn – et foredrag for forældre

Om hvordan man som forælder bliver pilot for sit barn

Mange forældre er i dag usikre på deres ret til at bestemme over deres barn.

Jeg mener, at én af årsagerne skal findes i, at vi har utrolig få timer med vores barn i hverdagen. Vi vil gerne have, den tid skal være præget af kvalitet – men hvad er kvalitet? Er det madlavning, rengøring og oprydning? Er det at lave noget hver især? Er det at lege med sit barn? Er det, at alt praktisk er gjort, inden barnet kommer hjem? Er det at være glade hele tiden og ingen konflikter have?

Den voksne og barnet er ikke jævnbyrdige, men de skal være ligeværdige. Den voksne har en erfaring og et overblik, der giver dem det fulde ansvar for at styre og navigere. Men barnet er et menneske og lige så meget værd som en voksen.

Som forældre kan man nemt blive usikker på retten til at bestemme over sine børn. Men børn har brug for, at forældrene tager styringen. Den voksne har erfaring og overblik og det fulde ansvar for at styre og navigere i familien.

Men hvordan gør man? Og hvad kan der ske, hvis man ikke gør det?