Skip to main content

Professionelle

Vi tilbyder:

 • Børnepsykologiske undersøgelser

  En børnepsykologisk undersøgelse hos os tager udgangspunkt i, at barnets udvikling sker i samspillet mellem barnet og de vigtige voksne, der omgiver det. Derfor kan psykologisk testning aldrig stå alene, og vi inddrager altid de vigtige voksne i undersøgelsen på den ene eller anden måde. En undersøgelse hos os består af samtaler, psykologisk testning og eventuelt observation i barnets eget miljø. Vi har begge stor erfaring i at foretage psykologiske undersøgelser af børn og unge, og vi lægger vægt på at formidle vores konklusioner og anbefalinger i et sprog, som alle kan forstå. Vi foretager undersøgelser af børn og unge i alderen 4-21 år uanset etnisk baggrund.
 • Familieterapeutisk indsats og forældrevejledning

  Når et barn eller en ung ikke trives, tilbyder vi at arbejde med hele familien gennem samtaler hos os eller hos familien.

  Vi tilbyder også støtte og vejledning til familier, hvor et barn har fået en psykiatrisk diagnose.

  Vi har begge erfaring med vejledning omkring autisme, Asperger syndrom, OCD og ADHD.
 • Terapeutiske forløb

  Vi tilbyder individuelle samtaleforløb for børn, unge og voksne. Her arbejder vi oftest ud fra en narrativ, systemisk eller kognitiv tilgang. Vi møder klienten med åbenhed, ligeværdighed og respekt, uanset om vi arbejder med et barn, en ung eller en voksen. Terapien tager altid udgangspunkt i klientens perspektiv.
 • Supervisionsforløb vedrørende komplicerede børnesager
 • Kurser i børn med særlige behov, f.eks. ADHD, autisme og OCD
 • Kurser i den nye forældrerolle

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer og priser.