Psykologer

Psykologer, der arbejder i vores praksis

Vi gør vores yderste for at familier, der kommer til os ikke skal ud af huset

Derfor har vi startet et Trivselshus, hvor vi samarbejder med en række af erfarne fagfolk, der alle arbejder på børn og familiers trivsel.

Læs mere om de psykologer, der arbejder I vores praksis, her:

Sonny Kaasing

Autoriseret psykolog og uddannet ved Københavns Universitet

I en lang årrække har jeg arbejdet med parterapi, højkonflikt hos skilte forældre, unge med misbrug, familieterapi og børn.

Jeg tilbyder samtaler ift.

 • Familieterapi
 • Terapeutiske samtaler med børn
 • Udfordringer i Parforholdet
 • Skilte forældres samarbejdsproblemer
 • Angstproblematikker
 • Lavt selvværd
 • ADHD
 • Depression
 • Misbrug – stoffer og alkohol
Metode

Jeg ser det som vigtigt at betragte de udfordringer, mennesker oplever, i relation til det sociale miljø, de lever i. Derfor lægger jeg vægt på, navnlig i forløb med børn og unge, at kunne inddrage relationer i netværket der har kendskab til og indflydelse på personens ressourcer og udfordringer.

I samtalen søger jeg at være fleksibel med hensyn til valg af metode således, at arbejdsformen bedst muligt tilpasses, det der skal arbejdes med.

Metoderne jeg trækker jeg på er overvejende systemisk, narrativ og emotionel fokuseret tilgang.

Marija Tomicic

Autoriseret psykolog med særligt kendskab til børn- og unge

Jeg hedder Marija og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og medlem af Dansk Psykologforening.

Cand.psyk.aut

Jeg har efter mit studie videreuddannet mig i forhold til børn og unge og har derfor særligt kendskab til problematikker, der forekommer hos dem. Herudover kan jeg hjælpe med skole- og familiemæssige udfordringer.

Jeg tilbyder
 • Undersøgelse og terapi af børn og unge
 • Forløb i forhold til følelsesmæssige problemstillinger, f.eks. pres i skolen både fagligt og socialt, eksamensangst og vredeshåndtering
 • Forløb med unge studerende f.eks. skoletræthed og selvtillid
 • Forældrevejledning
 • Familieterapi
 • Kriseinterventioner i forhold til børn og unge
 • Oplæg til forældre om at styrke børns selvtillid
Metode

Min tilgang og metode vælges ud fra en vurdering af, hvad der vil være mest effektivt og det afhænger af barnets eller den unges udfordringer og udviklingstrin. I samarbejde med Jer som forældre lægger vi en plan for forløbet.

Marie Brorup Heje Pedersen

Autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykolog uddannet fra Syddansk Universitet i 2015.

Jeg tilbyder
 • Familieterapi
 • Terapi og samtaler med børn og unge
 • Vejledende samtaler med forældre
 • Behandling af angst
 • Forløb med fokus på temaer som selvværds-problematikker, mobning, sociale vanskeligheder og vredeshåndtering
 • Rådgivning og støttende samtaler for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD
 • Børnepsykologiske undersøgelser
Metode

Jeg anvender ikke en fast metode, men tilpasser den psykologiske tilgang til barnet eller den unge og deres problemstilling. Jeg har en særlig interesse for kognitiv adfærdsterapi, og jeg er inspireret af den narrative og den systemiske tilgang.

Det vigtigste for mig er, at vi får planlagt et forløb, der giver mening for barnet eller den unge, og for jer som familie.

“Vi sidder ikke inde med svarene på alverdens problemer, men vi har gennem vores uddannelser og erfaringer udviklet mange effektive værktøjer til at hjælpe mennesker videre, når de oplever, at livet er svært.”