Marie Brorup Heje Pedersen


Psykolog uddannet fra Syddansk Universitet i 2015. Autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening.


Jeg tilbyder:

– Familieterapi

– Terapi og samtaler med børn og unge

– Vejledende samtaler med forældre

– Behandling af angst

– Forløb med fokus på temaer som selvværds-problematikker, mobning, sociale vanskeligheder og vredeshåndtering

– Rådgivning og støttende samtaler for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD

– Børnepsykologiske undersøgelser

Metode

Jeg anvender ikke en fast metode, men tilpasser den psykologiske tilgang til barnet eller den unge og deres problemstilling. Jeg har en særlig interesse for kognitiv adfærdsterapi, og jeg er inspireret af den narrative og den systemiske tilgang.

Det vigtigste for mig er, at vi får planlagt et forløb, der giver mening for barnet eller den unge, og for jer som familie.