Sonny Kaasing


Jeg er autoriseret psykolog og uddannet ved Københavns Universitet. I en lang årrække har jeg arbejdet med parterapi, højkonflikt hos skilte forældre, unge med misbrug, familieterapi og børn.


Jeg tilbyder samtaler ift:

– Familieterapi

– Terapeutiske samtaler med børn

– Udfordringer i Parforholdet

– Skilte forældres samarbejdsproblemer

– Angstproblematikker

– Lavt selvværd 

– ADHD

– Depression

– Misbrug – stoffer og alkohol

Metode

Jeg ser det som vigtigt at betragte de udfordringer, mennesker oplever, i relation til det sociale miljø, de lever i. Derfor lægger jeg vægt på, navnlig i forløb med børn og unge, at kunne inddrage relationer i netværket der har kendskab til og indflydelse på personens ressourcer og udfordringer.

I samtalen søger jeg at være fleksibel med hensyn til valg af metode således, at arbejdsformen bedst muligt tilpasses, det der skal arbejdes med.

Metoderne jeg trækker jeg på er overvejende systemisk, narrativ og emotionel fokuseret tilgang.