Therese Aas Schultz


Jeg er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har arbejdet som psykolog i skole- og daginstitutioner i Københavns Kommune og Albertslund Kommune. Herudover har jeg siden 2018 arbejdet som psykolog i Danner.


Cand.psyk.aut:

Løbende har jeg gennemgået kurser og uddannelser, som er med til at kvalificere det arbejde, jeg laver. Jeg arbejder med:

  • Terapeutiske samtaler med børn og unge
  • Familieterapi
  • Forældrerådgivning
  • Rådgivning og vejledning til barnets netværk fx skolen, børnehaven, bedsteforældre etc.
  • At foretage kognitive udredninger

Metode

Jeg er særligt specialiseret i arbejdet med børn og unge. Formålet med mit terapeutiske arbejde er grundlæggende at styrke børn og unges selvværd og selvtillid, så de kan udvikle sig og få deres særegne kompetencer bragt i spil.

Gennem mine samtaler er mit mål at give barnet et sprog for de følelser, der fylder. Jeg tager altid barnets perspektiv og prøver sammen med barnet at kortlægge de udfordringer, barnet står overfor. Herudover arbejder jeg med konkrete værktøjer til børn og forældre med henblik på at skabe bedre trivsel i den samlede familie. Det er vigtigt for mig at udvise empati og omsorg, samtidig med at jeg er transparent og tydelig i mine vurderinger.