Skip to main content

Voksne og Forældre

Det er en stor omvæltning at blive forælder - både for den enkelte og for parforholdet. Man kan let komme til at føle sig usikker eller ligefrem mislykket.

Vi tilbyder hjælp til:

  • Gravide, der føler sig usikre på, om de kan klare forælderrollen
  • Forældre, der har fået et barn, der græder meget, ikke vil sove eller ikke vil spise
  • Forældre, der kæmper med et barn, der har fået rollen som leder i hjemmet
  • Forældre, der har problemer med at deres børn skændes og slås hele tiden
  • Rådgivning til familier, hvor et barn har fået stillet en psykiatrisk diagnose, såsom OCD, Asperger, ADHD/DAMP
  • Forældre, hvis forhold er ved at gå i stykker
  • Forældre, der skal skilles
  • Forældre, der er blevet skilt og ikke kan samarbejde
  • Rådgivning til sammenbragte familier
  • Supervision og rådgivning til plejeforældre

Et typisk forløb hos os ser sådan ud:

En samtale med begge forældre, en samtale med barnet og en af forældrene, 2-3 samtaler med barnet alene, og til sidst en samtale med forældrene alene, hvor vi sammen vurderer forløbet og aftaler hvad der videre skal ske.

Vi tilbyder hjælp til forældre til børn i alle aldre.